top of page

FEITEN

(Interlandelijke) adoptie is een onderwerp dat de laatste tijd veel maatschappelijke discussie losmaakt. Tegelijkertijd is het een feit dat er, sinds eind jaren vijftig, in Nederland ongeveer 60.000 kinderen zijn geadopteerd, 15.000 in Nederland (vooral in de 50-er en 60-er jaren) en 45.000 vanuit het buitenland . Een groot deel van de geadopteerden is ondertussen ruim volwassen. Bijna alle geadopteerden worden ergens in hun leven geconfronteerd met thema's, worstelingen en emoties die te maken hebben met hun achtergrond. Vaak gebeurt dit tijdens de puberteit of op belangrijke momenten in hun leven, zoals bij het krijgen van kinderen, na een scheiding of bij ziekte of overlijden van een dierbare. Meestal blijkt dan dat bepaalde (denk)patronen of bepaald gedrag terug te voeren zijn op de adoptieachtergrond. In een levensperiode waarin dergelijke adoptievraagstukken een grote rol gaan spelen is therapie of coaching zeer aan te raden. Het hebben van een veilig, onafhankelijk en deskundig klankbord, kan je helpen bij het maken van belangrijke stappen op je weg naar persoonlijke groei.

LEVENSVRAGEN

Geadopteerd zijn betekent veel vragen hebben over fundamentele zaken in het leven. Vragen als:

 • Waarom ben ik eigenlijk afgestaan?
 • Wat is eigenlijk mijn identiteit en mijn cultuur?
 • In hoeverre ben ik een product van mijn opvoeding en waar van mijn afkomst?
 • Hoe moet ik om gaan met opkomende gevoelens als verdriet, boosheid en rouw?
 • Wat is er aan de hand in mijn relatie met mijn adoptieouders (en de worstelingen daarbij)?
 • Welk effect heeft mijn achtergrond op wie ik ben en welke keuzes ik maak?
 • Waarom is er zoveel onrust in mij?
 • Waarom denk en pieker ik zoveel?
 • Waarom heb ik zo'n moeite om mij te binden en een blijvende relatie aan te gaan?
 • Hoe leer ik van mijzelf te houden?
 • Hoe kom ik van al die belemmerende patronen af (zoals verslaving, please-gedrag, destructieve gedachten e.d.)?
 • Waarom voel ik me vaak nergens thuis en eenzaam?
 • Waarom ben ik toch zo streng voor mezelf?

ZOEKEN NAAR JE ROOTS

Bij veel geadopteerden is het een groot gemis om niet te weten wie je geboorteouders zijn, wat je afkomst is en waarom je van hen gescheiden bent. Dit geeft veel vragen over je identiteit en wat je basis is. Maar gaan zoeken is ook heel spannend en roept allerlei dilemma's op. Toch kan het bij geadopteerden, op een bepaald moment, opeens erg belangrijk worden om meer te weten te komen over de (biologische) afkomst en kan besloten worden tot een rootsreis of het opstarten van een zoektocht. Ook hierbij komen veel vragen naar boven als:

 • Wat betekent mijn afkomst voor mij?
 • Wat is eigenlijk het verhaal achter mijn afstand?
 • Hoe ga ik om met al die tegenstrijdige gevoelens?
 • Hoe ga ik om met de uitkomsten van de zoektocht?
 • Hoe kan ik accepteren dat ik niet vind wat ik zoek?
 • Wat is eigenlijk mijn thuis?
 • Hoe geef ik (opnieuw) vorm aan mijn relatie met mijn (adoptie)familie? of met mijn hervonden geboortefamilie?
 • Waar ben ik eigenlijk thuis?

Ben jij geadopteerd en worstel je ook met dit soort vragen?

Maak een afspraak of neem contact met mij op!

Wil je weten hoe ik werk? Klik dan hier.

Je bent van harte welkom!

ADOPTIEOUDER(S)

In een adoptiegezin is vaak sprake van onderling onbegrip en communicatie problemen. Zowel het adoptiekind (of - kinderen) als de adoptieouders kunnen zich onbegrepen voelen of onmachtig in de onderlinge relatie en verbinding. Adoptiekinderen, ook als ze volwassen zijn, kunnen zich afzetten tegen hun adoptieouders of zelfs het contact verbreken. Ook kan het zoeken naar hun natuurlijke afkomst de verhoudingen onder spanning zetten. Ben je adoptieouder(s) en zoek(en) je (jullie) naar meer verbinding, begrip en bewustzijn in de relatie met je (al volwassen) kind? Wil je de onderlinge relatie verbeteren? Wees welkom om contact op te nemen.

DONORKINDEREN

Er zijn in Nederland rondom 50.000 donorkinderen, kinderen die verwekt zijn door middel van kunstmatige inseminatie met een anonieme spermadonor. Pas in 2004 werd anonieme donatie verboden. Veel donorkinderen horen pas op volwassen leeftijd hoe zij zijn verwekt en weten niet wie hun biologische vader is. Indien je natuurlijke afkomst lang geheim is gehouden kan dat leiden tot spanningen binnen familie en gezin, verdriet en boosheid. Onbekendheid met biologische ouder(s) geeft daarnaast allerlei vragen over genen, gezondheid en karakter-eigenschappen. Worstel je met dit soort vraagstukken, wees welkom om contact op te nemen.

ZOEKEN NAAR JE ROOTS

Naast donor- en adoptiekinderen zijn er in Nederland duizenden mensen die, om andere redenen, niet weten wie hun biologische ouder(s) is (zijn). Geheime relaties, verdwenen verwekkers of verzwegen verhalen, zijn de oorzaak van dat kinderen opgroeien zonder vader of bij ouders die later blijken niet de biologische ouders te zijn. Dit kan leiden tot verwarring over familiebanden, spanning binnen familie, relatie en gezin en tot diepgaande vragen over de eigen identiteit. Is dit jouw achtergrond en wil je hiermee aan het werk, wees welkom om contact op te nemen.

Elke verandering begint met inzicht

bottom of page