Het Adoptie Atelier

coaching, therapie en groepswerk bij adoptie- en afstammingsvraagstukken

Klachtenregeling

De meeste mensen zijn heel tevreden met de coaching, therapie en groepsbijeenkomsten vanuit het Adoptie Atelier. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent en zelfs een klacht heeft. Praat hierover met mij, dat heb ik graag, want dat geeft duidelijkheid, openheid en begrip. Het biedt mij de mogelijkheid om zaken uit te leggen of zaken te verbeteren. Mocht een onderling gesprek niet voldoende zijn, dan kunt u een klacht indienen via mijn beroepsvereniging de NVTA. Als u op deze link klikt komt u op de juiste pagina van de NVTA terecht.


Via het NVTA wordt er een professionele klachtenfunctionaris aangesteld. Het NVTA maakt hiervoor in de meeste gevallen gebruik van de poule van klachtenfunctionarissen van de SCAG.

Mocht u na bemiddeling door de klachtenfunctionaris nog niet tevreden zijn, dan kunt u door naar de Geschillencommissie. Dat is niet kosteloos. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend. Het NVPA heeft het klachtenreglement afgestemd op de Wkkgz en de SCAG en dit reglement is goedgekeurd door cliënten- en patiëntenbelangenorganisaties.