Het Adoptie Atelier

coaching bij adoptievraagstukken

Mijn naam is Maarten van Zwieten en ik ben geboren in 1964, een tijd waarin adoptie van Nederlandse kinderen nog veel voorkwam. Mijn 18-jarige moeder moest gedwongen afstand van mij doen, waardoor ik, net 3 dagen oud, in een kindertehuis ben terecht gekomen. Na 9 maanden werd ik geadopteerd waarna ik een gelukkige jeugd bij mijn nieuwe ouders heb doorgebracht. Het ontbrak mij aan niets en toch heeft er altijd iets ontbroken. Ik was gelukkig maar toch voelde ik op de achtergrond altijd een zeker verdriet en eenzaamheid. Pas op mijn 33e heb ik mijn achtergrond en de daaraan verbonden innerlijke worsteling volledig als zodanig erkend en ben ik er mee aan het werk gegaan.

 

Niet lang daarna ben ik mijn eerste zoektocht begonnen, naar mijn (Nederlandse) geboortemoeder die ik een klein jaar later heb gevonden en ontmoet, inclusief mijn halfbroer en halfzus. Een paar jaar later ben ik gaan zoeken naar mijn biologische (Arubaanse) vader, die helaas overleden bleek te zijn, maar ook daar vond ik nog een halfbroer en halfzus. Ondanks alle worstelingen, emotionele gesprekken en innerlijke disbalans die deze periode teweegbracht, voel ik mij nog steeds gezegend. Niet alleen door de uitkomst van de zoektochten, maar vooral door de persoonlijke groei die er aan is verbonden.

 

Als ik terugkijk op mijn leven blijken alle belangrijke keuzes die ik heb gemaakt te leiden naar hier, het Adoptie Atelier. Mijn vlucht naar de marine, direct na de middelbare school, heeft mij duidelijk gemaakt dat vluchten voor jezelf en alles wat je in jou meeneemt niet werkt. Mijn carrière bij diverse ministeries was een goede leerschool voor het oprichten van mijn eigen trainings- en communicatiebureau in 2005. Ik blijk een mensen-mens te zijn die mensen graag traint, coacht en inspireert, door de juiste vragen te stellen, zich met de ander te verbinden en zichzelf daar kwetsbaar bij opstelt. 


Als coach ben ik opgeleid in:

  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  • The Work of Byron Katie
  • Transactionele Analyse
  • Mindfulness

 

Dit alles, in een notendop, ben ik. Mijn adoptieachtergrond, mijn innerlijke zoektocht, het werk dat ik heb gedaan, de keuzes die ik heb gemaakt, de opleidingen die ik heb gevolgd, hebben mij gemaakt tot wie ik nu ben. Iemand die zich nauw betrokken voelt bij iedereen die in zijn of haar leven bezig is met persoonlijke groei en iemand die zich, als ervaringsdeskundige, graag beschikbaar stelt als gesprekspartner, procesbegeleider en coach.

 

Ik hoop van harte jou te ontmoeten. Wees welkom!