Het Adoptie Atelier

coaching bij adoptievraagstukken

Ben jij geadopteerd en heb je moeite om dit een plek te geven in je leven? Wees welkom in het Adoptie Atelier waar je begeleiding krijgt van een deskundige coach die weet waar je het over hebt. 


Worstel je met je identiteit of afkomst? Ben je bezig met een zoektocht? Staat er spanning op je relatie met je adoptiegezin of geboorteouder(s)? Ervaar je innerlijke onrust of vind je het moeilijk om met bepaalde emoties en gevoelens om te gaan? Wil je meer zicht op wat jouw achtergrond voor invloed heeft op jouw gedrag, patronen en relaties met anderen? Met compassie bied ik je een luisterend oor en ik begeleid je graag in jouw proces van persoonlijke groei.


Naast individuele coaching organiseert het Adoptie Atelier ook groepsbijeenkomsten voor lotgenoten. 


Je bent ook van harte welkom als je adoptieouder bent of als je partner geadopteerd is en je begeleiding zoekt om je kind of partner beter te begrijpen en daarmee de onderlinge relatie te verdiepen of te versterken.


Als ervaringsdeskundige ben ik zeer bekend met de thema's die afstand en adoptie met zich meebrengen. Ik ben geadopteerd, heb twee zoektochten doorlopen en heb alle thema's noodgedwongen doorleefd en onderzocht. Met mijn eigen levenservaring als fundament, maak ik bij de coaching verder gebruik van meerdere (therapeutische) coachingsmethoden. Ik heb ondertussen mensen begeleid die geadopteerd zijn uit Australië, Bangladesh, Brazilië, China, Colombia, Ethiopië, Griekenland, India, Indonesië, Libanon, Nederland, Spanje, Sri Lanka, Taiwan en Zuid-Korea


Kijk verder op deze site voor meer informatie!

En natuurlijk welkom op mijn facebook- en/of linkedinpagina (zie onder)


JE BENT VAN HARTE WELKOM !!

MAARTEN VAN ZWIETEN

Coaching

Persoonlijke groei

Lotgenotengroepen