Het Adoptie Atelier

coaching, therapie en groepswerk bij adoptie- en afstammingsvraagstukken

AdoptieKern

AdoptieKern is een samenwerkingsverband tussen drie adoptiecoaches: Hartini van Rijssel, Yudi Hoekstra en Maarten van Zwieten. Ons doel is om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van adoptienazorg in Nederland. Dit doen we o.a. door in samenwerking evenementen voor geadopteerden te organiseren, naast de hulpverlening die wij individueel bieden vanuit onze eigen praktijk. Omdat adoptie niet zomaar iets is.

za. 18 sep. a.s. The Art of Adoption

"The Art of Adoption": Een speciale dag voor geadopteerden, met diverse workshops, gezamenlijke lunch, muziek en kunst, van voor en door geadopteerden. Een dag vol herkenning, verbinding met jezelf en verbondenheid met lotgenoten, in een yurt en in een prachtige tuin in het midden van het land. Een dag waarin je kennismaakt met verschillende coaches en hun methoden, alle gespecialiseerd in adoptieproblematiek en zelf ook geadopteerd. Een dag waarin je geïnspireerd kan raken door kunstuitingen van lotgenoten, met een persoonlijk verhaal. Een dag waarin je je verhaal kan delen, handvatten krijgt aangereikt voor de kunst van jouw leven en in goed gezelschap het einde van de zomer kan vieren. Een dag waarna je lichter van geest, vol inspiratie en met wellicht nieuwe vrienden naar huis kan gaan.

meer informatie