Het Adoptie Atelier

coaching bij adoptievraagstukken

(Interlandelijke) adoptie is een onderwerp dat de laatste tijd veel maatschappelijke discussie losmaakt. Tegelijkertijd is het een feit dat er, sinds eind jaren vijftig, in Nederland ongeveer 60.000 kinderen zijn geadopteerd, 15.000 in Nederland (vooral in de 50-er en 60-er jaren) en 45.000 vanuit het buitenland . Een groot deel van de geadopteerden is ondertussen ruim volwassen. Bijna alle geadopteerden worden ergens in hun leven geconfronteerd met thema's, worstelingen en emoties die te maken hebben met hun achtergrond. Vaak gebeurt dit tijdens de puberteit of op belangrijke momenten in hun leven, zoals bij het krijgen van kinderen, na een scheiding of bij ziekte of overlijden van een dierbare. Meestal blijkt dan dat bepaalde (denk)patronen of bepaald gedrag terug te voeren zijn op de adoptieachtergrond. En over het algemeen komen hierbij vragen naar boven als:


 • Waarom ben ik eigenlijk afgestaan?
 • Wat is eigenlijk mijn identiteit en mijn cultuur?
 • Waar ben ik een product van mijn opvoeding en waar van mijn afkomst?
 • Hoe moet ik om gaan met opkomende gevoelens als verdriet, boosheid en rouw?
 • Wat is er aan de hand in mijn relatie met mijn adoptieouders (en de worstelingen daarbij)?
 • Welk effect heeft mijn achtergrond op wie ik ben en welke keuzes ik maak?
 • Waarom is er zoveel onrust in mij?
 • Waarom heb ik zo'n moeite om mij te binden en een blijvende relatie aan te gaan?
 • Hoe leer ik van mijzelf te houden?

Ook kan het bij geadopteerden, op een bepaald moment, opeens erg belangrijk worden om meer te weten te komen over de (biologische) afkomst en kan besloten worden tot een rootsreis of het opstarten van een zoektocht. Ook hierbij komen vragen naar boven als:

 • Wat betekent mijn afkomst voor mij?
 • Wat is eigenlijk het verhaal achter mijn afstand?
 • Hoe ga ik om met al die tegenstrijdige gevoelens?
 • Hoe ga ik om met de uitkomsten van de zoektocht?
 • Hoe kan ik accepteren dat ik niet vind wat ik zoek?
 • Wat is eigenlijk mijn thuis?
 • Hoe geef ik (opnieuw) vorm aan mijn relatie met mijn (adoptie)familie?

In een levensperiode waarin dergelijke adoptievraagstukken een grote rol gaan spelen is therapie of coaching zeer aan te raden. Het hebben van een veilig, onafhankelijk en deskundig klankbord, kan je helpen bij het maken van belangrijke stappen op je weg naar persoonlijke groei.


Heb je een partner die geadopteerd is of ben je adoptieouder en zoek je meer verbinding met je partner/kind die worstelt met bovengenoemde vragen? Ook dan kan coaching je helpen! Elke verandering begint met inzicht......